Echografie

Echografie is een beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasone golven om inwendige organen in beeld te brengen. Het geeft de interne structuur en omtrek van de organen weer. Zo verkrijgen we meer informatie over de doorbloeding van een orgaan, het al dan niet aanwezig zijn van gezwellen of interne afwijkingen. Ook dracht wordt hiermee vastgesteld.

Echografie is vaak complementair aan radiografie en soms is het nodig om gebruik te maken van beide technieken voor een goede diagnose.