Echografie

Echografie is een beeldvormingstechniek waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrasone golven om inwendige organen in beeld te brengen. Het geeft de interne structuur en omtrek van de organen weer. Zo verkrijgen we meer informatie over de doorbloeding van een orgaan, het al dan niet aanwezig zijn van gezwellen/tumoren, blaasproblemen of interne afwijkingen. Ook dracht wordt hiermee vastgesteld. Onze dierenartsen worden regelmatig bijgeschoold in hun expertises waardoor er een snelle diagnose gesteld kan worden.

Om een kwalitatieve echografie uit te voeren dienen de haren op de buik geschoren te worden. De haren zorgen voor een minder nauwkeurig beeld waardoor sommige structuren niet goed onderzocht kunnen worden. De geschoren kale plekjes groeien vanzelf terug toe. Daarna wordt een echogel aangebracht op de buik. Deze gel zorgt voor een goede geleiding tussen het echotoestel en de huid wat resulteert in een nog beter beeld.

Een echografie is een niet-invasieve techniek. Dit wil zeggen dat uw dier tijdens en na de echografie hier geen last van ondervindt.

Door het veilig karakter van een echografie wordt dit ook standaard aangewend om een dracht/zwangerschap te bevestigen. Net zoals bij de mens kunnen de pups en kittens mooi in beeld gebracht worden. Er wordt door onze dierenartsen nagekeken of er geen afwijkingen aanwezig zijn en of er een goede hartslag aanwezig is. Na het onderzoek kan u net zoals bij de mens de beelden meekrijgen naar huis.

Echografie is vaak complementair aan radiografie en soms is het nodig om gebruik te maken van beide technieken voor een goede diagnose.

  • Om de structuur van alle organen goed in beeld te kunnen brengen, moet uw dier nuchter zijn. Dit wil zeggen gedurende 12 uur voorafgaand aan de consultatie niets eten en gedurende 8 uur niets drinken.
  • Voor een echografisch onderzoek maakt u best telefonisch een afspraak. Zo kan er voldoende tijd voorzien worden.