Wettelijke info

Dierenartsencentrum De Brug bv
Zaakvoerders:

  • Dierenarts Sally Vanmeulen (ordenummer N5791)
  • Dierenarts Erinke van der Hooft (ordenummer N6029)

Brugsesteenweg 588
9030 Mariakerke (Gent)
E-mail: dierenartsendebrug@gmail.com
Tel. 09 226 68 46
BE0747.858.815

Gereglementeerd beroep

Dierenarts is een gereglementeerd beroep. De onderneming is ingeschreven bij de volgende beroepsvereniging:

De Orde Der Dierenartsen
Salisburylaan 54
9820 Merelbeke
Tel. 09 225 58 18 - fax 09 225 54 95
E-mail: info@ordederdierenartsen.be
www.ordederdierenartsen.be

Dierenartsen werkzaam in de onderneming:

  • Dierenarts Sally Vanmeulen (ordenummer N5791)
  • Dierenarts Erinke van der Hooft (ordenummer N6029)
  • Dierenarts Annemie Peeters (ordenummer N2731)
  • Dierenarts Laura Vantilborgh (ordenummer N6287)

Dierenartsen dienen zich te houden aan "De Code Der Plichtenleer". Deze gedragscode is raadpleegbaar in het Nederlands via de website van De Orde Der Dierenartsen (www.ordederdierenartsen.be)

Info met betrekking tot vergunningen

Medische beeldvorming: De onderneming beschikt over de nodige vergunningen inzake medische beeldvorming. De bevoegde autoriteiten ter zake:

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Departement Gezondheid & Leefmilieu
Dienst Bescherming van de Gezondheid
Ravensteinstraat 36-1000 Brussel
E-mail: meldpunt@fanc.fgov.be
www.fanc.fgov.be

Geneesmiddelendepot: De onderneming beschikt over een identificatienummer als geneesmiddelendepot. De bevoegde autoriteit ter zake:

FAGG - DG Inspectie
Afdeling Aflevering
Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40
1000 Brussel
Tel. 02 524 80 00
E-mail: inspection@fagg.be