Microscopie

Een cytologisch of microscopisch onderzoek is een onderzoek van cellen onder de microscoop. Dit kan gebruikt worden voor het diagnosticeren van verschillende aandoeningen.

Met behulp van een oorswab kan gezocht worden naar de aanwezigheid van gisten, staafvormige bacteriën of coccen. Zo kan de oorzaak van een oorontsteking achterhaald worden.

Gezwellen of knobbels op de huid en organen kunnen via een punctie aangeprikt worden. De aard van de cellen wordt vervolgens onderzocht om meer info te geven over de oorsprong van het gezwel.

Huidproblemen kunnen onderzocht worden door middel van een stofmonster, een tapestrip of een afkrabsel. Bacteriële infecties, gisten en parasieten worden op deze manier opgespoord.

Ook urine en andere lichaamsvochten kunnen onder de microscoop bekeken en onderzocht worden. Dit kan een aanvulling zijn bij het urineonderzoek.

Vaginale uitstrijkjes geven meer informatie over het stadium van loopsheid bij de teef of kan ook uitsluitsel geven bij baarmoederproblemen.

Een cytologisch onderzoek van het bloed kan extra informatie geven bij een bloedonderzoek door middel van een uitstrijkje van het bloed. Hier wordt het bloed onder de microscoop bekeken en wordt er gescreend voor bloedparasieten, afwijkende bloedcellen, afwijkende aantallen van rode bloedcellen.

Bij elk microscopisch onderzoek worden de cellen met een speciale kleuring gekleurd om vervolgens onder de microscoop bekeken te worden om zo tot een diagnose te komen. Dit onderzoek kan gebeuren tijdens de gewone consultaties.

Cytologie is een snelle, niet pijnlijke en niet-invasieve methode om tot een diagnose te komen.